Bjørlykke Transport as vart stifta i 2007 og er eit utspring frå P.M. Bjørlykke Transport Ans som vart stifta av Per-Morten Bjørlykke i 1984.

Selskapet har spesialisert seg på kundetilpassa persontransport ved bruk av ordnær taxi eller minibussar med svært høg grad av komfort.

Vi er tilknytta Herøy Taxisentral AS og kan bestillast gjennom dei, eller direkte via dei telefonnummer og e-post adresser som du finn på desse sidene.

Org. nr.: 990 838 445