Våre kunder er private, rederi, bedrifter, offentlige institusjoner, Nettbuss i Herøy kommune, men vi har og kunder fra inn og utland!